mutter xvideos hd

Budowa chemiczna jądra

Najczęściej w komórce jest jedno jądro o kulistym, względnie pęcherzykowatym kształcie; są jednak komórki z wieloma jądrami. Kształt jądra może też odbiegać od typowego i może być np. pałeczkowaty lub płatowy, jak to jest w niektórych krwinkach białych, czyli leukocytach
Budowa chemiczna jądra. Odkrycia coraz to nowych i coraz bardziej subtelnych składników budowy komórki nie byłyby tak rewelacyjne i doniosłe, gdyby równolegle z nimi nie postępowały odkrycia biochemii, tj. nauki o budowie chemicznej organizmów żywych oraz o zachodzących w nich procesach chemicznych. Ukoronowaniem badań w tym zakresie było wykrycie podstaw fizykochemicznej budowy jądra komórkowego, a szczególnie tzw. kwasów nukleinowych (łac. nucleus jądro), które jak się okazało są podstawowym i najbardziej istotnym dla procesów życiowych składnikiem materii żywej. Odkrycie budowy kwasów nukleinowych zostało dokonane w r. 1954 przez uczonych amerykańskich Watsona i Cricka, a w r. 1962 nagrodzone nagrodą Nobla. Z pełnym rozszyfrowaniem budowy kwasów nukleinowych łączy się dziś nadzieja poznania najbardziej do niedawna ukrytych tajemnic życia, a mianowicie: wspomnianej już dziedziczności, a także i wyjaśnienie zmienności form życia. Organizmy żywe, właśnie dzięki zmienności reprezentują spostrzeganą dziś różnorodność form, pomimo że wszystkie zgodnie z teorią ewolucji wywodzą się z jednej pierwotnej postaci żywej materii.

error: Content is protected !!