mutter xvideos hd

Chromosomy Informacja

Precyzję odbudowy i właściwą kolejność nukletydów, czyli ich poprzednią sekwencję, zapewniają pozostałe w miejscu podziału zasady azotowe, które jak wyżej podano zawsze się uzupełniają . tj. tymina łączy się zawsze z adeniną, a gaunina z cytozyną. DNA ma więc niezwykle ważną dla procesów życiowych właściwość samopomnażania swej substancji, a ponieważ jak już wiemy DNA stanowi materialne podłoże dziedziczności, w samo pomnożonym łańcuchu musi zachodzić identyczne jak w części drugiej odtworzenie, czyli tzw. replikacja genów. Właściwość ta ma szczególne znaczenie w procesach rozrodu. Szczegółowe badania procesów chemicznych zachodzących w komórce wykazały również, że cząsteczki DNA kontrolują, i wyznaczają według własnej kolejności (sekwencji) nukleotydów, budowę RNA (kwasu rybonukleinowego). RNA jest głównym składnikiem jąderka, a ponadto pewna jego odmiana znajduje się w cytoplazmie komórki, w tzw. rybosomach. Okazuje się także, że tak jak DNA wyznacza budowę cząsteczki RNA, tak ten ostatni kontroluje i wyznacza syntezę, tj. tworzenie się białek ustroju. Zawarty w jąderku RNA przenika przez błonę jądrową do cytoplazmy tam, głównie w rybosomach, następuje synteza białek ustroju. RNA spełnia więc rolę „wysłannika”, który przenosi na białka zakodowany sekwencją nukleotydów DNA „wzorzec życia” danego organizmu, indywidualny i odrębny dla każdego osobnika. Obrazowo mówi się, że RNA jest rodzajem matrycy, wg której następuje synteza najbardziej istotnego składnika ustroju, tj. białka.

Witam Cię na moim blogu. Mam na imię Joanna a treści, które publikuję oparte są na moim wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie medycyny. Temat zdrowia jest dla mnie bardzo ważny, stąd też decyzja o prowadzeniu tego bloga i dzieleniu się z wami moją wiedzą!
error: Content is protected !!