mutter xvideos hd

Chromosomy Informacja

Precyzję odbudowy i właściwą kolejność nukletydów, czyli ich poprzednią sekwencję, zapewniają pozostałe w miejscu podziału zasady azotowe, które jak wyżej podano zawsze się uzupełniają . tj. tymina łączy się zawsze z adeniną, a gaunina z cytozyną. DNA ma więc niezwykle ważną dla procesów życiowych właściwość samopomnażania swej substancji, a ponieważ jak już wiemy DNA stanowi materialne podłoże dziedziczności, w samo pomnożonym łańcuchu musi zachodzić identyczne jak w części drugiej odtworzenie, czyli tzw. replikacja genów. Właściwość ta ma szczególne znaczenie w procesach rozrodu. Szczegółowe badania procesów chemicznych zachodzących w komórce wykazały również, że cząsteczki DNA kontrolują, i wyznaczają według własnej kolejności (sekwencji) nukleotydów, budowę RNA (kwasu rybonukleinowego). RNA jest głównym składnikiem jąderka, a ponadto pewna jego odmiana znajduje się w cytoplazmie komórki, w tzw. rybosomach. Okazuje się także, że tak jak DNA wyznacza budowę cząsteczki RNA, tak ten ostatni kontroluje i wyznacza syntezę, tj. tworzenie się białek ustroju. Zawarty w jąderku RNA przenika przez błonę jądrową do cytoplazmy tam, głównie w rybosomach, następuje synteza białek ustroju. RNA spełnia więc rolę „wysłannika”, który przenosi na białka zakodowany sekwencją nukleotydów DNA „wzorzec życia” danego organizmu, indywidualny i odrębny dla każdego osobnika. Obrazowo mówi się, że RNA jest rodzajem matrycy, wg której następuje synteza najbardziej istotnego składnika ustroju, tj. białka.

error: Content is protected !!