mutter xvideos hd

Colostrum skutki uboczne

Świadomość niezwykle subtelnej budowy i skomplikowanego działania organizmu powinna być również hamulcem w powierzaniu zdrowia znachorom, zielarzom itp. szarlatanom, których jedyną podstawą egzystencji jest ignorancja i karygodna lekkomyślność ich „pacjentów”. Prasa codzienna, a zwłaszcza lekarska, stale podaje przykłady działalności rozmaitego rodzaju „cudotwórców”. Jakże często są one tragiczne w skutkach i to w przypadkach, w których wizyta u lekarza, czy felczera na wsi, zapewniłaby całkowity powrót do zdrowia. Przegląd środków leczniczych i przyrządów zabiegowych tych „cudownych specjalistów” niezbicie wykazuje, że jedyną podstawą powodzenia szarlatanów jest bezgraniczna naiwność przybywających do nich chorych. Środki oddziaływania w zasadzie są jednakowe i mają na celu upewnić chorego o nadzwyczajnych lub nawet nadprzyrodzonych zdolnościach „lekarza”. Chociaż drogi „rozpoznawania chorób” są różne, to leki cechuje dość powszechny szablon.

Witam Cię na moim blogu. Mam na imię Joanna a treści, które publikuję oparte są na moim wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie medycyny. Temat zdrowia jest dla mnie bardzo ważny, stąd też decyzja o prowadzeniu tego bloga i dzieleniu się z wami moją wiedzą!
error: Content is protected !!