Cyfry wskazują kolejne fazy podziału

Wkrótce po podziale komórki substancja chromosomów (chromatyna) podwaja się (p. pomnażanie się kwasów nukleinowych), a cała komórka powiększa swe wymiary (rośnie). Procesy te odbywają się w międzypodziałowym okresie życia komórki, czyli w tzw. interfazie. Podział pośredni, w porównaniu z bezpośrednim podziałem komórki, jest więc jak już wspomniano znacznie bardziej precyzyjny, szczególnie w odniesieniu do chromatyny tj. substancji dziedzicznej, z której zbudowane są chromosomy. Podział, czyli rozmnażanie się komórek, występuje przy wzroście organizmu, a także przy odnowie zużytych lub zniszczonych komórek. Tak np. przy gojeniu się ran rozmnażają się komórki na brzegach i dnie rany tworząc tzw. ziarninę, tj. młodą tkankę wypełniającą ubytek. Po upływie pewnego czasu ziarnina zmienia się w szklistą bliznę.
W organizmie ludzkim nie wszystkie jednak komórki mogą się rozmnażać i odnawiać. Im bardziej skomplikowana budowa komórki, im komórka bardziej wyspecjalizowana, czyli zróżnicowana, tym mniejsza jest jej zdolność do rozmnażania się i odnowy, szczególnie po ukończonym okresie rozwoju organizmu. Do takich właśnie komórek o skomplikowanej budowie i wysokiej specjalizacji należą między innymi komórki nerwowe, które po ukształtowaniu się układu nerwowego tracą zdolność do podziału i odnowy. Tak więc człowiek z chwilą zakończenia się procesów rozwojowych otrzymuje jakby określony kapitał, złożony z różnych wyspecjalizowanych komórek tworzących niektóre narządy ciała i kapitałem tym powinien właściwie gospodarować, aby jak najdłużej wystarczył.

Witam Cię na moim blogu. Mam na imię Joanna a treści, które publikuję oparte są na moim wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie medycyny. Temat zdrowia jest dla mnie bardzo ważny, stąd też decyzja o prowadzeniu tego bloga i dzieleniu się z wami moją wiedzą!
error: Content is protected !!