Galen

Ogólna wiedza i autorytet Galena były jednak tak wielkie, że nawet błędy jego zostały uznane za ,,poprawki” i niejednokrotnie zaciążyły one na nauce całego średniowiecza. W okresie tym odrzucając doświadczenie ograniczano się do komentowania pism wielkich uczonych starożytności. Powtarzano np. za Galenem, że krew rodzi się z pokarmów w wątrobie, żółć w śledzionie, a powietrze przechodzi z płuc do serca. Powtarzano również wiele błędów dotyczących budowy ciała, nie usiłując porównać opisów Galena z rzeczywistością. W epoce Odrodzenia geniusz Leonardo da Vinci (14521519) wyprzedził rozkwit nauki o budowie ciała. Ten wspaniały rzeźbiarz, malarz, architekt, inżynier i poeta w jednej osobie zajmował się również anatomią i zostawił niezwykle cenne zapiski i rysunki oparte na obserwacjach sekcji zwłok, które wykonywał na uzyskiwanych z wielkim trudem ciałach osób zmarłych w szpitalach. Jednakże właściwy i systematyczny rozwój anatomii w epoce Odrodzenia zapoczątkowuje dopiero genialny anatom, rodem z Brukseli, Andrzej Vesalius (15141564), któremu współcześni nadali przydomek ,,boski”. Po ukończeniu studiów lekarskich zostaje Vesalius w 22 roku życia profesorem uniwersytetu w Padwie, a mając lat 29 wydaje po łacinie podstawowe dla rozwoju anatomii dzieło pt.: ,,0 budowie ciała ludzkiego”. Vesalius poprawia przeszło 200 błędów Galena i udowadnia, że nie wykonywał on żadnych sekcji zwłok ludzkich. Wiele zasługi dla rozwoju anatomii mają również żyjący współcześnie z Vesaliusem jego uczeń Bartłomiej Eustachius oraz słynny anatom Gabriel Fallop i a, należący do zaciekłych przeciwników Vesaliusa, główrrr dlatego, że ośmielił się on naruszyć autorytet „nieomylnego” Galena. Osiągnięcia w dziedzinie nauki o budowie ciała nie mogły oczywiście pozostać bez wpływu na badania usiłujące wytłumaczyć jego czynność. Na początku wieku XVII angielski anatom William Harvey (15781657) wydaje dzieło poprawnie opisujące krążenie krwi i działanie serca. Dzieło to i jego prace badawcze dały Harveyowi zaszczytny tytuł ojca fizjologii, tj. nauki wyjaśniającej działanie organizmu.

Witam Cię na moim blogu. Mam na imię Joanna a treści, które publikuję oparte są na moim wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie medycyny. Temat zdrowia jest dla mnie bardzo ważny, stąd też decyzja o prowadzeniu tego bloga i dzieleniu się z wami moją wiedzą!
error: Content is protected !!