mutter xvideos hd

Grupa tkanki nerwowej

Zadanie komórek, z których zbudowana jest tkanka nerwowa, polega na odbieraniu bodźców ze świata zewnętrznego oraz z narządów wewnętrznych. Bodźce idące ze środowiska zewnętrznego i z narządów wewnętrznych są bardzo różne. Na skutek tej różnorodności tkanka nerwowa i jej komórki posiadają specjalne urządzenia przystosowane do odbierania bodźców określonego rodzaju. Komórki tworzące tkankę nerwową odbiegają swoim wyglądem dość znacznie od normalnej postaci komórek. Od ciała komórki odchodzą zazwyczaj dość liczne wypustki; liczniejsze i krótsze noszą nazwę dendrytów służą do przewodzenia podniet do komórki nerwowej, natomiast jedna wypustka, czasem bardzo długa (ok. 1 m), przewodzi „rozkazy” od komórki do narządów ciała lub do innych komórek nerwowych. Nosi ona nazwę włókna nerwowego, neurytu lub aksonu. Włókno nerwowe (akson) otoczone jest często specjalną osłonką, na której można dostrzec charakterystyczne wcięcia. Wypustki komórki nerwowej (zarówno dendryty, jak akson) mają na swych końcach dodatkowe urządzenia służące do przyjmowania bądź przekazywania podniet.
Cała komórka z jej wypustkami i ich zakończeniami nosi nazwę neuronu i stanowi jednostkę budowy układu nerwowego, który omówimy w osobnym rozdziale. Przyjmuje się, że układ nerwowy człowieka składa się z ok. 30 miliardów neuronów. Zdolność reagowania przez komórki układu nerwowego na działający bodziec nazywa się pobudliwością układu nerwowego, a zdolność przekazywania tych podniet do centralnych ośrodków nerwowych nosi nazwę przewodnictwa nerwowego. Zarówno pobudliwość, jak i przewodnictwo są podstawowymi cechami żywej materii występują nawet w najprostszych organizmach jednakże w ustrojach wysoko zorganizowanych (wielokomórkowych) właściwości te przejmuje tkanka nerwowa. Poszczególne komórki tej tkanki specjalizują się przy tym w odbieraniu różnego rodzaju bodźców: świetlnych, akustycznych, cieplnych, chemicznych itd.

stąd też pochodzi różnorodność kształtu komórek, który dostosowany jest do spełnianej przez komórkę nerwową czynności.

error: Content is protected !!