mutter xvideos hd

Kształt i wielkość komórek

Kształt i wielkość komórek wchodzących w skład ciała ludzkiego zależy od roli, jaką poszczególne komórki, bądź też większe ich zespoły, pełnią w organizmie. Istnieją też komórki, których kształt zmienia się.zależnie od czynności wykonywanej w danym momencie. Komórki są zazwyczaj bardzo małe i wielkość ich oblicza się w mikronach, tj. w tysięcznych częściach milimetra lub nawet w dziesiętnych częściach mikrona, np. niektóre bakterie. Rozmiary komórek składających się na organizm ludzki wahają się w dość dużych granicach. Są komórki małe, których długość, szerokość i wysokość wynoszą po kilka mikronów, są też komórki duże o wymiarach niejednakowych. Na przykład komórki mięśni kończyn mają znaczną długość, dochodzącą do kilku centymerów, a bardzo małą grubość, przeciętnie kilkunastu bądź kilkudziesięciu mikronów. Te bardzo wydłużone komórki noszą nazwę włókien mięśniowych. Od przeciętnej wielkości (a także i kształtu) odbiegają również komórki nerwowe, których wypustki mogą dochodzić do 1 metra długości ip). Wyjątkowo duże są komórki jajowe, tzn. te, z których po zapłodnieniu powstają u organizmów wyższych potomne istoty żywe. Komórka jajowa ludzka może być już dostrzeżona gołym okiem, gdyż wielkość jej dochodzi do 250 mikronów (’A mm). Nie wszystkim wiadomo, że jajo ptasie jest również jedną komórką jajową; jest ona bardzo duża, bo zostały w niej nagromadzone liczne zapasowe materiały odżywcze, potrzebne do rozwoju zarodka. Liczba komórek w organizmie. Liczba komórek tworzących żywy ustrój może być bardzo różna. Znamy organizmy żywe, wykonujące wszystkie podstawowe czynności życiowe, a zbudowane tylko z jednej komórki i na przeciwległym krańcu organizmy wysoko zorganizowane składające się z trylionów komórek, jakim jest organizm ludzki.

error: Content is protected !!