Mięśnie kurcząc się wykonują pewną pracę

Na skurczach i rozkurczach poszczególnych mięśni polega właśnie praca fizyczna. Wiemy dobrze, że po dłuższej pracy odczuwamy zmęczenie. To fizyczne zmęczenie nie jest niczym innym jak właśnie zmęczeniem mięśni, które do prawidłowego działania potrzebują, oprócz dostatecznego dowozu materiałów odżywczych, także i dostatecznie długich przerw w pracy, aby pozbyć się szkodliwych produktów swej przemiany materii. Materiały odżywcze są dostarczane do każdej komórki mięśniowej przez krew, która zabiera również szkodliwe produkty wytwarzane podczas pracy mięśni. Im większa praca mięśnia, tym więcej przepływa przez niego krwi. Jeśli praca mięśni jest zbyt długa, a przerwy zapewniające wypoczynek zbyt krótkie, wówczas nagromadzone w mięśniach, a także i we krwi, produkty pracy mięśniowej wywołują objawy zmęczenia. Przedłużanie pracy nie liczące się z tymi objawami prowadzi do stanu jakby zatrucia mięśni, które odmawiają całkowicie posłuszeństwa i przestają się kurczyć. Tak jak nadmierna praca prowadzi do stanu wyczerpania mięśni, podobnie i brak czynności odbija się ujemnie na ich rozwoju. Mięśnie nie pracujące nie rozwijają się należycie, a nawet zanikają. Przyczyną tego jest zbyt słaby dopływ krwi związany z nim niedostateczny dowóz materiałów odżywczych.

Witam Cię na moim blogu. Mam na imię Joanna a treści, które publikuję oparte są na moim wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie medycyny. Temat zdrowia jest dla mnie bardzo ważny, stąd też decyzja o prowadzeniu tego bloga i dzieleniu się z wami moją wiedzą!
error: Content is protected !!