Podwzgórze wpływa na takie podstawowe czynności życiowe jak

Regulacja hormonalna przez wyżej omówione własne neurohormony oraz przez swój wpływ na przednią, gruczołową część przysadki mózgowej, która z kolei poprzez własne hormony pełni rolę nadrzędną w stosunku do innych gruczołów dokrewnych regulacja temperatury ciała, przez wytwarzanie  i akumulację ciepła w ustroju bądź jego wydalanie (w zależności od potrzeb organizmu); regulacja łaknienia (głodu) i pragnienia; wywoływanie obronnych odruchów emocjonalnych takich jak: agresywność lub ucieczka, które w pewnych przypadkach mają dla zachowania życia (szczególnie u zwierząt) duże znaczenie; kontrola czynności rozrodczych, którymi podwzgórze zarządza przez wzmaganie bądź hamowanie wydzielania hormonów płciowych (za pośrednictwem hormonów przysadki). Wzmożone wydzielanie hormonów płciowych powoduje wystąpienie u samic tzw. okresu rui i jajeczkowania, a zatem stanu umożliwiającego zapłodnienie. pobudzanie czynności szpiku do wytwarzania erytrocytów utrzymywanie normalnych fizycznych i chemicznych właściwości krwi (ciśnienia, składu chemicznego osocza), kontrola odruchów (i skurczów serca), kontrola snu. Uszkadzając doświadczalnie odpowiednie ośrodki podwzgórza stwierdzono, że wyżej wymienione czynności i reakcje organizmu ulegają wyraźnym zaburzeniom.

Witam Cię na moim blogu. Mam na imię Joanna a treści, które publikuję oparte są na moim wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie medycyny. Temat zdrowia jest dla mnie bardzo ważny, stąd też decyzja o prowadzeniu tego bloga i dzieleniu się z wami moją wiedzą!
error: Content is protected !!