mutter xvideos hd

Prolaktyna po mtc

Osiągnięcia naukowe w dziedzinie geologii miały zasadniczy wpływ na odrodzenie się i rozkwit teorii ewolucji. Na nowo podejmuje tę myśl, naukowo dokumentuje utrwala w naukach przyrodniczych już na stałe, wielki badacz angielski Karol Darwin (18091882). Od nazwiska tego uczonego teoria ewolucji nazywana jest też darwinizme m. Teorię ewolucji omawia Darwin w najważniejszym swym dziele zatytułowanym „O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymaniu się ras w walce o byt”, wydanym w r. 1859. Przedstawia w nim przyczyny wywołujące zmienność organizmów oraz mechanizm ewolucji, posługując się jedynie rozumowaniem naukowym, opartym na poczynionych przez siebie obserwacjach i dających się sprawdzić faktach przyrodniczych. Przyczyn postępującej zmienności oraz tworzenia się nowych gatunków (wskutek zachodzących powolnych przemian w organizmach) dopatruje’się Darwin w następujących czynnikach:

  1. doborze sztucznym,
  2. doborze naturalnym,
  3. doborze płciowym,
  4. wpływie warunków otaczających (środowiska) na organizmy oraz
  5. dziedziczeniu przez potomstwo zmian nabytych.
Witam Cię na moim blogu. Mam na imię Joanna a treści, które publikuję oparte są na moim wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie medycyny. Temat zdrowia jest dla mnie bardzo ważny, stąd też decyzja o prowadzeniu tego bloga i dzieleniu się z wami moją wiedzą!
error: Content is protected !!