mutter xvideos hd

Przykładem zgubnego wpływu alkoholu na układ nerwowy są wypadki samochodowe

Nie mniej tragiczne poparcie dla tego twierdzenia daje przegląd chorych psychicznie z których większość stanowią ofiary alkoholizmu i narkomanii. Dla zdrowia układu nerwowego niezwykle duże znaczenie mają właściwe stosunki międzyludzkie. Jeśli oprócz normalnych bodźców obciążających, jakie powoduje praca, działają na układ nerwowy szkodliwe bodźce otoczenia, np. nieżyczliwość ludzka, złe stosunki domowe, złe stosunki w pracy itp., układ nerwowy nie wypoczywa, jego czynność ulega spaczeniu i wytwarza się stan psychiczny określany często „nerwowością” lub „stanem nerwicowym”. Jeśli stany napięciowe i szkodliwe bodźce utrzymują się dłużej, dochodzi często do wystąpienia tzw. nerwic narządowych. W przypadkach nerwic, mimo że w narządach nie ma anatomicznych zmian, występują dolegliwości imitujące organiczną chorobę danego narządu. Leczenie nerwic należy do psychiatrów i neurologów, a w zapobieganiu najistotniejszą rolę odgrywa higiena psychiczna życia codziennego, tj. głównie dbałość o utrzymanie pogodnego nastroju, dobrych stosunków w zakładzie pracy i w domu.

error: Content is protected !!