Rola kory mózgowej

Rola mózgu, a ściślej biorąc kory mózgowej, jest w ustroju ludzkim niezwykle skomplikowana. Wspomniano już, że kora stanowi instancję nadrzędną w stosunku do całego układu nerwowego. Również układ wegetatywny, chociaż dawniej uważany za działający samodzielnie i nazywany autonomicznym, podlega procesom zachodzącym w korze mózgowej. Dowodem tego są choćby wyraźne zaburzenia w pracy narządów wewnętrznych pod wpływem silnych wrażeń, np. uczucia strachu, radości iip. Znane są nam w codziennym życiu wypadki nagłego zblednięcia, czy też zaczerwienienia, zmiana rytmu serca, a nawet zemdlenie wywołane przez nagłą zmianę czynności układu wegetatywnego pod wpływem bodźców idących z kory mózgowej. Badanie czynności mózgu. Kora mózgowa jest siedliskiem procesów tworzenia się wyobrażeń, świadomości, pamięci, myślenia i sądów, czyli tych wszystkich zjawisk i procesów, które określa się nazwą psychiki człowieka. Jest zupełnie zrozumiałe, że badanie czynności tak skomplikowanego tworu, jakim jest mózg, musi nastręczać olbrzymie trudności. Świadczy o tym już choćby liczba komórek kory mózgowej, różnorodność ich postaci i uszeregowania, co niewątpliwie ma związek z różnorodną czynnością. Badania utrudnia duża czułość tkanki mózgowej na uszkodzenia, a także wzajemne powiązania układu nerwowego, wskutek których nawet wyniki pozornie udanego eksperymentu trzeba kontrolować przez długi czas różnymi metodami badawczymi. Pomimo tak licznych trudności, badania nad czynnością kory mózgu były i są prowadzone. Spośród rozmaitych sposobów badania należy wymienić metodę elektrycznego i chemicznego drażnienia pewnych okolic kory mózgowej, metodę usuwania określonych części mózgu oraz metodę odruchów warunkowych.

Witam Cię na moim blogu. Mam na imię Joanna a treści, które publikuję oparte są na moim wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie medycyny. Temat zdrowia jest dla mnie bardzo ważny, stąd też decyzja o prowadzeniu tego bloga i dzieleniu się z wami moją wiedzą!
error: Content is protected !!