mutter xvideos hd

Struktury cytoplazmy

Rozpoznawane obecnie stosowanymi metodami badawczymi struktury cytoplazmatyczne przedstawiają. Poniżej zostaną omówione tylko niektóre struktury zaliczane do tzw. narządów komórkowych (organelli), które biorą udział w opisanych już częściowo procesach życiowych komórki; pominięte natomiast zostaną tzw. wtręty, tj. elementy będące zazwyczaj produktami przemiany materii komórkowej, często martwe i tylko czasowo przebywające w komórce. Chondriom, zwany także mitochondriami, występuje w postaci ziarnistości, pałeczek i nitek; oblicza się, że w komórce jest około 2500 tych elementów, le trudno dostrzegalne w zwykłym mikroskopie twory (od 0,2 do 2 tysięcznych milimetra średnicy i do 5 tysięcznych milimetra długości), o bardzo skomplikowanej budowie wewnętrznej, spełniają w komórce bardzo ważną rolę. Chondriom jest siedliskiem dużej liczby enzymów, które umożliwiają i regulują procesy komórkowej przemiany materii. Uważa się także, że w mitochondriach następuje utlenianie różnych związków chemicznych, co wyzwała w komórce energię niezbędną dla jej różnorodnych procesów życiowych.

Witam Cię na moim blogu. Mam na imię Joanna a treści, które publikuję oparte są na moim wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie medycyny. Temat zdrowia jest dla mnie bardzo ważny, stąd też decyzja o prowadzeniu tego bloga i dzieleniu się z wami moją wiedzą!
error: Content is protected !!