mutter xvideos hd

Ucho środkowe

Rozpoczyna się poza błoną bębenkową. W przestrzeni nazywanej jamą bębenkową znajdują się 3 kosteczki słuchowe (młoteczek, kowadełko, strzemiączko). Do jamy tej otwiera się ujście kanału, zwanego trąbką Eustachiusza , łączącego ucho środkowe z gardłem, a ponadto komunikują się z nią jamki wyrostka sutkowego. Są to powietrzne przestrzenie w wyrostku sutkowatym kości skroniowej, dobrze wyczuwalnym za uchem jako wyraźna wyniosłość. Kosteczki słuchowe ustawione są w ten sposób, że do błony bębenkowej przylega rękojeść młoteczka, główka młoteczka styka się z kowadełkiem, a ono z kolei opiera się na strzemiączek, którego podstawa zasłania otwór w ścianie oddzielającej ucho środkowe od ucha wewnętrznego. Otwór ten nazywa się okienkiem owalnym. Poniżej niego znajduje się w tej ścianie jeszcze drugi otwór, nazywany okienkiem okrągłym. Rola kosteczek słuchowych polega na przenoszeniu drgań błony bębenkowej do ucha wewnętrznego. W normalnych warunkach jama bębenkowa i połączone z nią powietrzne przestrzenie w wyrostku sutkowatym (komórki sutkowe) są wypełnione powietrzem, doprowadzanym przez trąbkę Eustachiusza. Jeżeli trąbka Eustachiusza jest drożna, wówczas z dwóch stron błony bębenkowej panuje jednakowe ciśnienie powietrza. Jest to niezmiernie ważne dla precyzyjnego działania błony bębenkowej, która w takich warunkach łatwo podlega
drganiom. Zbyt duże ciśnienie fal głosowych z jednej strony mogłoby uszkodzić błonę bębenkową i dlatego polecanie otwierania ust przy silnych detonacjach tłumaczy się właśnie dążeniem do zapewnienia jednakowego ciśnienia z obu strony błony bębenkowej.

error: Content is protected !!