UKŁADY NARZĄDÓW

Pewne czynności organizmu wymagają współdziałania większej liczby narządów. Na przykład w pobieraniu trawieniu pokarmów współdziałają takie narządy, jak jama ustna, gardło, przełyk, żołądek, jelita i liczne gruczoły. Taki zespół narządów uczestniczących w określonej czynności organizmu nosi nazwę układu. Mówi się więc o układzie nerwowym, trawiennym, krwionośnym itd. Każdy z tych układów składa się z narządów przystosowanych do pełnienia przypadającej im odcinkowej roli. Normalne działanie ustroju wymaga współdziałania wszystkich narządów i ich układów, przy czym rola nadrzędna przypada układowi nerwowemu. Wiąże on wszystkie składniki budowy, koordynuje ich działanie i łączy organizm ze środowiskiem zewnętrznym. Przyjmując najbardziej ogólny podział ciała można odróżnić 4 zasadnicze części: głowę, szyję, tułów i kończyny.

Witam Cię na moim blogu. Mam na imię Joanna a treści, które publikuję oparte są na moim wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie medycyny. Temat zdrowia jest dla mnie bardzo ważny, stąd też decyzja o prowadzeniu tego bloga i dzieleniu się z wami moją wiedzą!
error: Content is protected !!