Woda i procesy życiowe

Wskazuje to również pamiętając o ewolucyjnym rozwoju organizmów że woda była tym środowiskiem, w którym rozwijały się pierwsze procesy życia. Poza wodą głównymi związkami chemicznymi organizmów zwierzęcych są białka, węglowodany i tłuszcze. Węglowodany i tłuszcze znajdują się w zarodzi komórkowej oraz w błonie komórkowej i stanowią zasadniczy materiał energetyczny. Białka są podstawowym składnikiem zarówno jądra, jak i zarodzi. Białka, węglowodany i tłuszcze zostaną omówione szerzej w rozdziale o odżywianiu, a swoistość budowy białek i ich rola w organizmie została wyjaśniona przy opisie syntezy białek. Należy podkreślić, że ilość jakiegoś pierwiastka czy związku chemicznego nie przesądza o jego znaczeniu dla organizmu. Ogólnie np. wiadomo, że jod, którego ilość w organizmie jest bardzo mała, wywiera duży wpływ na czynność tarczycy i przez nią na cały ustrój. Jest to jeden z dowodów na to, że w działaniu organizmów żywych doniosłą rolę odgrywają często składniki występujące w bardzo małych ilościach. Do takich właśnie pierwiastków zalicza się także żelazo, miedź, cynk, kobalt i wiele innych. Kobalt, którego zaledwie ślady wykrywamy w organizmie ludzkim, jest niezbędny do utrzymania prawidłowego składu krwi, a więc tkanki warunkującej życie organizmu. Jest on też składnikiem wykrytej w r. 1948 witaminy B12. Żelazo wchodzi w skład czerwonego barwnika krwi hemoglobiny. Na ogólną ilość ok. 4 g żelaza w organizmie, w krwinkach czerwonych (hemoglobinie) jest żelaza ok. 3 g. Zasadniczą rolę w procesach przemiany materii organizmu, choć występują również w znikomych ilościach, spełniają enzymy.

Witam Cię na moim blogu. Mam na imię Joanna a treści, które publikuję oparte są na moim wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie medycyny. Temat zdrowia jest dla mnie bardzo ważny, stąd też decyzja o prowadzeniu tego bloga i dzieleniu się z wami moją wiedzą!
error: Content is protected !!