mutter xvideos hd

Zarosniete wzgorki lonowe

Jest to walka w tym znaczeniu, że wobec rozrodczości przewyższającej zawsze możliwości utrzymania się przy życiu wszystkich osobników, przeżywają tylko te, które na przestrzeni pokoleń dzięki doborowi naturalnemu i dziedziczności wykształciły najbardziej właściwe cechy organizmu (a więc np. niektóre narządy) i najlepiej dostosowały się do zmieniających się warunków środowiska. Dzięki temu mogły one wygrać w ramach swego gatunku konkurencję z osobnikami gorzej przystosowanymi skazanymi na wyginięcie. Jeśli wziąć pod uwagę, że dobór naturalny działał na organizmy żywe w ciągu ok. 3 miliardów łat, to nawet przy bardzo powolnym narastaniu odchyleń w organizmach (tzw. dywergencja cech) można w sposób przyrodniczy wytłumaczyć tę różnorodność i liczbę gatunków, w których życie przejawia się obecnie. Działaniem doboru naturalnego, wpływem środowiska potęgowaniem ukierunkowanej zmienności przez dziedziczenie, tłumaczy też Darwin powstanie w organizmach żywych niezwykle precyzyjnych urządzeń dostosowanych do potrzeb życia; są nimi np. w organizmie ludzkim takie narządy, jak oko, ucho, nerki, płuca, wątroba i wiele innych, których precyzja działania przewyższa znacznie nawet najbardziej nowoczesne urządzenia techniczne. W ten sam sposób można również wytłumaczyć niektóre zadziwiające dostosowania do warunków życia w świecie zwierząt i roślin: np. takie uformowanie kształtów niektórych kielichów kwiatowych, ze mogą one być zapylane przez określone tylko owady; opływowe kształty ryb (co jest wzorem dla nowoczesnej techniki), znoszące do minimum opór, lub barwy wygląd niektórych motyli, ptaków, robaków i innych zwierząt, dostosowane idealnie do środowiska, w którym one żyją. Te wszystkie pozornie cudowne urządzenia i dostosowania tłumaczy w sposób przyrodniczy teoria doboru naturalnego, jeśli pamięta się, że wykształciły się one przez narastanie bardzo drobnych kierunkowych zmian na przestrzeni miliardów lat.

error: Content is protected !!