mutter xvideos hd

Zarosniete wzgorki lonowe

Jest to walka w tym znaczeniu, że wobec rozrodczości przewyższającej zawsze możliwości utrzymania się przy życiu wszystkich osobników, przeżywają tylko te, które na przestrzeni pokoleń dzięki doborowi naturalnemu i dziedziczności wykształciły najbardziej właściwe cechy organizmu (a więc np. niektóre narządy) i najlepiej dostosowały się do zmieniających się warunków środowiska. Dzięki temu mogły one wygrać w ramach swego gatunku konkurencję z osobnikami gorzej przystosowanymi skazanymi na wyginięcie. Jeśli wziąć pod uwagę, że dobór naturalny działał na organizmy żywe w ciągu ok. 3 miliardów łat, to nawet przy bardzo powolnym narastaniu odchyleń w organizmach (tzw. dywergencja cech) można w sposób przyrodniczy wytłumaczyć tę różnorodność i liczbę gatunków, w których życie przejawia się obecnie. Działaniem doboru naturalnego, wpływem środowiska potęgowaniem ukierunkowanej zmienności przez dziedziczenie, tłumaczy też Darwin powstanie w organizmach żywych niezwykle precyzyjnych urządzeń dostosowanych do potrzeb życia; są nimi np. w organizmie ludzkim takie narządy, jak oko, ucho, nerki, płuca, wątroba i wiele innych, których precyzja działania przewyższa znacznie nawet najbardziej nowoczesne urządzenia techniczne. W ten sam sposób można również wytłumaczyć niektóre zadziwiające dostosowania do warunków życia w świecie zwierząt i roślin: np. takie uformowanie kształtów niektórych kielichów kwiatowych, ze mogą one być zapylane przez określone tylko owady; opływowe kształty ryb (co jest wzorem dla nowoczesnej techniki), znoszące do minimum opór, lub barwy wygląd niektórych motyli, ptaków, robaków i innych zwierząt, dostosowane idealnie do środowiska, w którym one żyją. Te wszystkie pozornie cudowne urządzenia i dostosowania tłumaczy w sposób przyrodniczy teoria doboru naturalnego, jeśli pamięta się, że wykształciły się one przez narastanie bardzo drobnych kierunkowych zmian na przestrzeni miliardów lat.

Witam Cię na moim blogu. Mam na imię Joanna a treści, które publikuję oparte są na moim wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie medycyny. Temat zdrowia jest dla mnie bardzo ważny, stąd też decyzja o prowadzeniu tego bloga i dzieleniu się z wami moją wiedzą!
error: Content is protected !!