mutter xvideos hd

ZMYSŁ DOTYKU

Zmysł dotyku, a w szerszym ujęciu tzw. czucia skórne pozwalają nam na odbieranie wrażenia ucisku (właściwy dotyk), temperatury (ciepła i zimna) oraz  bólu. Aparatem odbiorczym dla bodźców wywołujących te wrażenia są zakończenia nerwowe rozmieszczone w różnych warstwach skóry i wyspecjalizowane na określone bodźce czuciowe. Podobne zakończenia nerwowe umieszczone w narządach wewnętrznych odbierają bodźce działające na te narządy i informują nas o ich stanie. Rozmieszczenie różnych zakończeń nerwowych w skórze nie jest równomierne. Pewne okolice ciała są specjalnie wrażliwe na temperaturę (np. skóra brzucha), inne (np. dłoń i opuszki palców) mają szczególną wrażliwość na ucisk. Stopień wrażliwości jest uzależniony od ilości odbiorczych zakończeń nerwowych i ich zagęszczenia w danym odcinku skóry. Wiedząc, że około 500 000 urządzeń odbiorczych (receptorów) dotyku znajduje się na całej powierzchni skóry (ok. 2 m2) musimy przyjąć, że na 1 cm2 wypada średnio 25 zakończeń. W rzeczywistości jednak na 1 cm2 skóry dłoni jest ich około 300, a na skórze środkowej części pleców mniej niż 10 na 1 cm2. Dotyk odczuwany jest silniej na owłosionych częściach skóry.

error: Content is protected !!