This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

TEORIE POWSTANIA ŻYCIA NA ZIEMI

Powstanie życia na ziemi jest zagadnieniem, które od bardzo dawnych czasów zaprząta umysły ludzkie i pasjonuje badaczy. Starano się tę kwestię wyjaśnić już w bardzo odległych czasach. Do najwcześniejszych teorii należą zapewne wyjaśnienia religijne. Zarówno pierwsze nie ukształtowane jeszcze wierzenia

Zioła zawsze te same

Na najróżnorodniejsze cierpienia, ostre środki przeczyszczające, silnie działające maści, wywołujące np. zapalenie i ropienie co wyjaśnia się chorym jako „odciąganie ropy” itd. Z „urządzeń lekarskich najczęstszymi są aparaciki ,,do puszczania krwi” i strzykawki, w których jedna i nierzadko zardzewiała igła,

Przegląd budowy ciała

Świadomość niezwykle subtelnej budowy i skomplikowanego działania organizmu powinna być również hamulcem w powierzaniu zdrowia znachorom, zielarzom itp. szarlatanom, których jedyną podstawą egzystencji jest ignorancja i karygodna lekkomyślność ich „pacjentów”. Prasa codzienna, a zwłaszcza lekarska, stale podaje przykłady działalności rozmaitego rodzaju

Szlachetne zdrowie

Ludzie zdrowi na ogół nie zdają sobie sprawy z wartości zdrowia i konieczności jego pielęgnowania i ochrony. Niestety najczęściej zdrowie jest w pełni doceniane dopiero wtedy, kiedy zaczyna go brakować. Trafnie określił to Jan Kochanowski w strofach: „Szlachetne zdrowie, nikt się

error: Content is protected !!