mutter xvideos hd

Tag Archives: colostrum skutki uboczne

Colostrum skutki uboczne

Świadomość niezwykle subtelnej budowy i skomplikowanego działania organizmu powinna być również hamulcem w powierzaniu zdrowia znachorom, zielarzom itp. szarlatanom, których jedyną podstawą egzystencji jest ignorancja i karygodna lekkomyślność ich „pacjentów”. Prasa codzienna, a zwłaszcza lekarska, stale podaje przykłady działalności rozmaitego rodzaju

error: Content is protected !!