mutter xvideos hd

EKWIPUNEK NA WIECZNOŚĆ DOPASOWAĆ SIĘ, BY TRWAĆ

Znamy się, ale jeszcze niezbyt dobrze! Zaangażować się na całe życie, jaka to poważna sprawa! Nie można tego „brać lekko”. Przychodzi więc czas — po oswajaniu się — dopasowywania się już z dużą dokładnością. W sprawach miłości też potrzeba precyzji. Czyż dwie części jednego mechanizmu nie muszą pasować do siebie co do milimetra? (Nie mieszamy części zamiennych do fiata i do citroena!)
Poznawać siebie: ile to pracy! Poznawać swój temperament, charakter. Poznawać swoje upodobania, gusty, pragnienia, nawyki. Wyczuwać atawizmy, uwarunkowania dziedziczne. Z sympatią odnosić się do rodziny drugiej osoby. Poznawać jej pracę i środowisko. Uczyć się jej języka. Rozpoznawać różne znaki. Czy starczyłby na to jeden dzień? Potrzeba tylu aktów wzajemnego zrozumienia, nieraz wielu dyskusji! Ile problemów do rozpatrzenia, przewidzenia, uregulowania: jak ograniczyć płodność, by miłość nie ucierpiała? Ile mieć dzieci, jakie wychowanie im dać? Jak porozumiewać się z rodzinami? Jak rządzić budżetem domowym? I tyle innych rzeczy, które o wiele lepiej omówić Izaak o zmierzchu wychodzi na dwór, by przejść się trochę. Gdy zaś Rebeka podniosła oczy, spostrzegłszy Izaaka, szybko zsiadła z wielbłąda i spytała sługi: „Kto to jest ten mężczyzna, który idzie ku nam przez pole?” Sługa odpowiedział: „To mój pan”. Wtedy Rebeka wzięła zasłonę i zakryła twarz. (…) „Wziąwszy Rebekę za żonę, Izaak miłował ją” (por. Księga Rodzaju 24). W oryginale zestawienie brzmienia słów francuskich: confiance. — „zaufanie” i fiançailles — „zaręczyny, narzeczeństwo” (przyp. tłum.). zawczasu niż potem. Zanim staną się one praktyką życia codziennego. Puszczać na te sprawy snop światła jak z reflektora — dopóki jeszcze widać je z dystansu. Dokonać wyborów, które później będą wymagały konkretnych decyzji. Jakość naszych narzeczeńskich rozmów może decydować o całym życiu!

error: Content is protected !!